สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เนื่องด้วยในปี 2555 เป็นวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ 150 ปี ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเป็นวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปีของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งยังครบรอบ ๒๐ ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่อง การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่อาเซียน และนิทรรศการผลงานวิจัยและวิชาการ Mahidol University Research Expo 2012 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีงานวิจัยจำนวนมาก โดยเป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 400 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย Times Higher Education (THE) ปี 2011-2012

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

แพทย์รางวัลโนเบล บรรยายพิเศษ “ความก้าวหน้าการศึกษาพันธุกรรม ต้นกำเนิดโรคมะเร็งในมนุษย์” ในงาน MU Research Expo อ่านรายละเอียด ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------