โครงการวิจัยไรฝุ่นศิริราชคว้ารางวัลโครงการดีเด่นของชาติ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดงานแถลงข่าว การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ และงานประกาศเกียรติคุณบุคคลหน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒๒ โดยมี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.มหิดล ไปร่วมงานเป็นสักขีพยาน ซึ่งรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ‘โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงไรฝุ่นจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน’ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

 

---------------------------------------------------------------