มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา
ในงานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 17
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครองในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงแถบภาคเหนือในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการกว่า 100 คูหา นอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดงและการบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และวิทยากรจากสถาบันกวดวิชาต่างๆ

 

 

 

---------------------------------------------------------------