มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 

วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดการแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี ฯพณฯ
นายชวน หลีกภัย
อดีตนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษากรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดแสดงงาน 138 คูหา และมีนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมชมงานจากจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง กระบี่ ยะลา สตูล และตรัง กว่า 9000 คน ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “กระบวนการจัดสอบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในระบบแอดมิชชั่น” ปี 2556 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมเอกสารการรับสมัครในระบบโควตา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากให้สนใจสอบถามข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดทั้ง 2 วัน

 

 

----------------------------------------------------------------