มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 16
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาในระบบโควตา ระบบแอดมิชชั่น และระบบ กสพท. ให้แก่ อาจารย์แนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนต่างๆ ได้ทราบข้อมูลคณะ/สาขาวิชา, จำนวนรับนักศึกษา, วิชาที่สอบ, หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล, ฯลฯ สำหรับในปีนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 47 สถาบัน โดยมีอาจารย์ นักเรียน จากจังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ ยโสธร มุกดาหาร จำนวน 10,300 คน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้

 

 

 

---------------------------------------------------------------