มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในงาน
"ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 2- 3 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในงาน "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16" ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่นักเรียนในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนเข้าร่วมงาน จำนวน 100 สถาบัน มีนักเรียนและอาจารย์แนะแนวเข้าชมงานจำนวนกว่า 30,000 คน

 

 

 

---------------------------------------------------------------