“พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยด้านกีฬา ประจำปี 2554”

 
 

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านกีฬา ประจำปี 2554 จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นางสาวดลยพรรณ ถิรานุวัฒนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับโล่นักกีฬาดีเด่น และเสื้อสามารถชั้นพิเศษพร้อมเกียรติบัตรจากการแข่งขันกีฬายิงปืน

2. นายนนทัช พลานุวัฒน์ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเสื้อสามารถชั้นพิเศษพร้อมเกียรติบัตรจากการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา

ซึ่งพิธีมอบจัดขึ้นในที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------