สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี


วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภณ จากคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2554


และมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับกับนายยงสิทธิ์ ยงกมล นักศึกษาปริญญาโท จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลระดับโลก VSA International Young Soloists Award 2012 พร้อมได้รับเชิญไปแสดงที่ Millennium Stage ใน John F. Kennedy Center กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 17 มิถุนายน 2555

 

 

 

---------------------------------------------------------------