โครงการ “MU Sharing Fastival 2012 ตอน SHARING LAND:
ดินแดนแห่งการให้”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “MU Sharing Fastival 2012 ตอน SHARING LAND: ดินแดนแห่งการให้” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยพิธีเปิดเป็นการปล่อยลูกโป่งพร้อมแนบการ์ดที่มีข้อความการตั้งปณิธานทำความดีของผู้ร่วมงานทุกคน จากนั้น มีการเสวนาในหัวข้อ “การให้สร้างเมืองแห่งความสุข” กิจกรรมต่างๆภายในงาน เช่น นิทรรศการภาพถ่าย “Sharing around the world” ที่รวบรวมภาพประทับใจต่างๆรอบโลก กิจกรรมการทำสมุดและตุ๊กตารวมถึงการรับบริจาคหนังสือและตุ๊กตาเพื่อนำไปมอบให้น้องผู้ยากไร้ และการแสดงดนตรีของนักศึกษา เป็นต้น

ชมรมพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดพลังสร้างสรรค์ และสร้างค่านิยมการทำความดีร่วมกัน อีกทั้งยังจัดเพื่อส่งเสริมคุณธรรมขั้นพื้นฐาน คือ การให้และการรู้จักแบ่งปันเพื่อผู้อื่น

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------