ต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัย Pannasastra ประเทศกัมพูชาวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์รัชตะ
รัชตะนาวิน
อธิการบดี กล่าวให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์เกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

---------------------------------------------------------------