พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารชุดพักอาศัย อาคาร D และอาคารปฏิบัติการเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ทำการคณะศิลปศาสตร์)
 

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารชุดพักอาศัย อาคาร D และอาคารปฏิบัติการเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ทำการคณะศิลปศาสตร์) โดยมี รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวรายงาน ณ มณฑลพิธีชั่วคราว บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารชุดพักอาศัย อาคาร A

อาคารชุดพักอาศัย อาคาร D สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่พักอาศัยแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีห้องพักรองรับได้ 392 ยูนิต มีพื้นที่ใช้สอย 19,197 ตารางเมตร ลักษณะห้องพักเป็นห้องพักเดี่ยวพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ร้านซักรีด ร้านอาหาร สถานที่จอดรถ

อาคารปฏิบัติการเรียนรวม (ที่ทำการคณะศิลปศาสตร์) เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปะศาสตร์ ตลอดจนใช้เป็นที่ตั้งของคณะศิลปศาสตร์ ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร 2 หลังที่สามารถเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารได้

 

 

---------------------------------------------------------------