งานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

วันที่ 5 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ (อาจารย์ใหญ่) ปีการศึกษา 2554 มีผู้ร่วมงานเป็นนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และญาติของอาจารย์ใหญ่จำนวนกว่า 2,000 คน โดยช่วงเช้าเป็น พิธีสงฆ์ หลังจากนั้นเป็นพิธีการพระราชทานเพลิงศพ จัดขึ้น ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

--------------------------------------------------------------