พิธีมอบกล้าไม้พระราชทาน “โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งและรากฐานสุขภาวะ”
 

วันที่ 5 กันยายน 2555 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบกล้าไม้พระราชทาน “โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรากฐานสุขภาวะ” ให้แก่ตัวแทน 18 ชุมชน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ณ ลานเป็ดขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการดังกล่าวนี้สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและผลไม้ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 นำมาเพาะพันธุ์เป็นต้นกล้า จำนวน 10,000 ต้น จากนั้นจึงนำมามอบให้แก่ชุมชนพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ใน “โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งและรากฐานสุขภาวะ” เพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้ ให้แก่คนในชุมชน

 

 

 

---------------------------------------------------------------