ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Social Sciences and Humanities ประเทศเวียดนาม


 

วันที่ 24 เมษายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ
Assoc. Prof. NGUYEN VAN KIM
รองอธิการบดีจาก University of Social Sciences and Humanities ประเทศเวียดนามพร้อมคณะ ในโอกาสมาเจรจาความร่วมมือ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

---------------------------------------------------------------