คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยวิเศษ
(High Pressure Digester) 

วันนี้ 3 พฤษภาคม 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยวิเศษ” หรือเครื่อง High Pressure Digester ณ ห้องประชุม R114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พิมพ์วลัญช์ สุคะโคตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าโครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยวิเศษ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ให้การสบับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อการพัฒนาสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยกระบวนการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ให้ดำเนิน “โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยวิเศษ” เมื่อปีงบประมาณ 2554 โดยเครื่องนี้มีความสามารถในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ให้มีขนาดที่เล็กลง การกลั่นน้ามันหอมระเหย และการย่อยวัสดุอินทรีย์ที่มีความดันสูง ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถนำเครื่องดังกล่าว ไปใช้เป็นเครื่องต้นแบบและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์ในการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆต่อไป

อาจารย์พิมพ์วลัญช์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของโครงการเป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง และต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยวิเศษให้แก่ บริษัท ผู้ประกอบการ นักวิจัย ชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------