สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ด้านวิจัยและวิชาการ 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ด้านวิจัยและวิชาการ หลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรอบรมนานาชาติด้านการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์กับนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ ในการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 (The 21th IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) ระหว่างวันที่ 25-29สิงหาคม 2556 ที่ศูนย์การประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี

ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา (The International Union of Health Promotion and Education : IUHPE) โดยสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เมืองพัทยา และอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพร่วมภายใต้หัวข้อ “การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ(Best Investments for Health)” โดยมีหัวข้อการประชุมหลักที่น่าสนใจคือ “อะไรคือการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ” (What are the best investments for health?) โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากทุกมุมโลกเข้าร่วมการประชุม อาทิ ศ.แอนน์ มิลส์ นักวิชาการด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สหราชอาณาจักร, ศ.แดเนียล เวินสต็อก สถาบันนโยบายสาธารณสุขและสังคม มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ มอนเตรอาล ประเทศแคนาดา, ศ.จอห์น แฟรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนโยบายด้านสาธารณสุขแห่งสก็อตแลนด์ และจากทุกภาคส่วนทั้งภาคนโยบาย นักวิชาการ นักวิจัย และนักรณรงค์ กว่า 2,000 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------