โรงเรียนสาธิตนานาชาติม.มหิดล มอบเงินบริจาค มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ ช่วยผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยน


 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,007 บาท (สามหมื่นเจ็ดบาทถ้วน) จาก โรงเรียนสาธิตนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย Mr.Edward Johns อาจารย์ประจำรร.ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภ้ัย จากพายุไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้อง วีไอพี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา