มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Meet with the Ambassador”


 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดกิจกรรม “Meet with the Ambassador” ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจาก Her Excellency Ms. Katja Christina Nordgaard เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและกัมพูชา มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Women’s Roles in a Changing World” ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจบทบาทของสตรีในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

H.E. Ms. Nordgaard ได้บรรยายถึงความสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสแก่สตรี เพื่อสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางเพศ โดยยกตัวอย่างกรณีของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย พร้อมกันนี้ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้พิการ และกฎหมายของสภาวะแม่เลี้ยงเดี่ยว

ในช่วงท้าย ท่านอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและกัมพูชา โดยรู้สึกยินดีที่กิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ซึ่งเห็นได้จากการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Capacity Building for Institutes in Myanmar” ที่มีร่วมกัน

 

 

 

---------------------------------------------------------------