มหิดลจัดแถลงข่าวงาน ”วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556” 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่องาน"เด็กไทยปัญญาของแผ่นดิน" ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมพูดคุยถึงรูปแบบและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงาน ซึ่งเด็กๆที่มาร่วมงานจะได้พบกิจกรรมมากมายจากหน่วยงานต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยกิจกรรมทั้งหมด จะเน้นส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถของเด็กๆ ให้นำไปใช้ในอนาคต เพื่อเป็นปัญญาของแผ่นดินต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “เด็กไทยได้อะไร จากคำขวัญวันเด็ก” โดยมุ่งให้ทุกหน่วยงานเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชนให้มากขึ้น ซึ่งหนึ่งในบันไดก้าวที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำได้ คือ การส่งเสริมให้มีฝ่ายงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยดูแล และพัฒนาพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนได้อย่างใกล้ชิดมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 

 

---------------------------------------------------------------