งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กไทยเป็นปัญญาของแผ่นดิน ภายใต้ชื่องาน"เด็กไทยปัญญาของแผ่นดิน" ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 10 ทุน พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

โดยรูปแบบการจัดงานและกิจกรรมวันเด็กในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปี มุ่งเน้นการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน มีซุ้มกิจกรรม การแสดงมากมาย จากคณะต่างๆกว่า 20 คณะ มีการจัดแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “เด็กไทยปัญญาของแผ่นดิน” ระดับประถมศึกษา และการแสดงมายากลจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กที่มาร่วมงานได้ทั้งประโยชน์ สาระความรู้ และของรางวัลกลับบ้านอย่างมีความสุข

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------