นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องปั้นดินเผา


 

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล และรองศาตราจารย์ นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องปั้นดินเผา ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ชื่องาน "Silence Form:รูปทรงจากความเงียบ" โดยผลงานของนักศึกษาที่นำมาจัดแสดง มีดังนี้

1.นายชัชวาล บาดตาสาว (ชุดกาแฟหงส์ขาว)

2.นายณัฐพงศ์ กาขาว (ชุดอาหารเช้า)

3.นายอาทิตย์ มูลทรัพย์ (ชุดปลามังกร)

4.นายกรีฑา ฝันเสี้ยน (ชุดน้ำพริก)

5.นางสาวอรอนงค์ อินเสน (ชุด crown flower)

6.นายวรพต อุทัยศรี (ชุดกระถางต้นไม้)

7.นางสาวเมธาวี ศรีเจริญจิระ (ชุดเก้าอี้สนาม)

8.นายสมปอง จำปาดำ (ชุด mushroomlamp)

 9.นายณัฐพงศ์ ประทับแก้ว (ชุดกระถางปลูกต้นไม้)

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล งานจะมีไปจนถึงวันที่ 13 ธ.ค. 56

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------