คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์รับรางวัล Green office


 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และระบบมาตรฐานสากล พร้อมด้วยบุคลากรของคณะ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี