ม.มหิดลอินเตอร์จัดงาน“วันอินโดนีเซีย -Hari Indonesia”

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นายลุตฟี ราอุฟ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “วันอินโดนีเซีย -Hari Indonesia”ร่วมกับศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศ. ดร. มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ โดยกิจกรรม“วันอินโดนีเซีย -Hari Indonesia”จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และงานการต่างประเทศ และคณะกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดสอนภาษาบาฮาซา (ภาษาอินโดนีเซีย) การเรียนการสอนวิชาเอเชียอาคเนย์ศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคอาเชียน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ตลอดจนให้ความรู้และตระหนักถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แก่ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ภายในงานยังประกอบไปด้วยการแสดงประจำชาติ และนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย