คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิด “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม”
 

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม” ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม อาคาร 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือครั้งนี้ ร่วมพิธีเปิดด้วย ได้แก่ พตท. วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาตร์ กระทรวงยุติธรรม พตท.พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษด้านเทคโนโลยี พตต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท ผู้บังคับการกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พตท. อภิชาติ อภิชานนท์ รองผู้กำกับกลุ่มงานสนับสนุนคดีทางเทคโนโลยี และ ผศ.ดร สุรทศ ไตรติลานันท์ อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ปัจจุบันการกระทำความผิดบนโลกออนไลน์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด มีจำนวนมากขึ้น มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดตั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านนิติวิศวกรรม ในการสืบค้นการกระทำความผิดบนสื่อออนไลน์ทุกประเภท นอกจากนี้ ในศูนย์ดังกล่าวยังมีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมมากที่สุด ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีมาตรฐานรองรับการพิสูจน์ยืนยัน

 “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม” จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศาล นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของประเทศ ที่จะทำให้การหาหลักฐานเพื่อการพิสูจน์คดี หรือการสืบค้นข้อมูล การกระทำความผิดมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม มีมาตรฐานสากลตามหลักวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------