งานเลี้ยงสังสรรค์ผู้เกษียณอายุงาน สำนักงานอธิการบดี 2556

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี งานเลี้ยงสังสรรค์ผู้เกษียณอายุงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2556 พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุงาน ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------