พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2556 

วันที่ 13 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกแก่ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 จำนวน 361 คน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------