เผยผู้ได้รับรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี ๒๕๕๖
 

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล “แม่สู้ชีวิต”“แม่ ๑๐๐ ปี”และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติในงาน “มหิดล - วันแม่”ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

วิธีการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ นั้น มหาวิทยาลัยมหิดล จะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบและส่งข้อมูลรายละเอียดของแม่เข้ามายังมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น คณะกรรมการในแต่ละชุดจะดำเนินการพิจารณากลั่นกรองในขั้นตอนแรก เมื่อคัดเลือกได้แล้วจะมีทีมงานออกไปสำรวจสภาพความเป็นจริง สัมภาษณ์แม่ที่ผ่านรอบแรกเพื่อ หาข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นจึงจะนำข้อมูลมาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีการทำงานอย่างรอบคอบ ดังนั้นแม่ที่ได้รับรางวัล จากงาน “มหิดล- วันแม่” จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของรางวัล สมควรแก่การเชิดชู เป็นตัวอย่างของผู้หญิง ที่มีบทบาทของความเป็นแม่อย่างดียิ่ง

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------