รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษด้าน Medical Hub”


 

วันที่ 23 มกราคม 2556 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้อนรับ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายทางด้าน Medical Hub" โดยกล่าวถึงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย รวมถึงการผลักดันภาพลักษณ์ของประเทศไทยทางการแพทย์และสนับสนุนโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยให้มากที่สุดเพื่อจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแพทย์ในภูมิภาคต่อไป จากนั้น ได้มีการร่วมพูดคุยกลุ่มย่อยกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดำเนินงานสนับสนุนนโยบายด้าน Medical Hub ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------