ม.มหิดล 3 วิทยาเขต รวมพลังคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

 


 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เดินนำขบวนผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อแสดงพลังคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึ่งที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีมติขอคัดค้านร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับนี้ และขอให้วุฒิสภาใช้วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติขณะนี้ โดยการไม่ผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็นการจรรโลงคุณธรรม และจริยธรรมของสังคมไทย และขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายใช้สติในการแก้ไขปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่โดยสันติวิธี โดยเริ่มขบวนจากศูนย์การเรียนรู้มหิดล ออกทางประตู ๖ ผ่านตลาดศาลายา และวนกลับเข้าทางประตู ๓ มาสิ้นสุดที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดล จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวแถลงการณ์คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พร้อมยืนแสดงเจตนารมณ์ ๑ นาที หลังจากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จะร้องเพลงเทิดพระนามมหิดลโดยพร้อมเพรียงกัน

ด้าน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย มี ๓ คณะ ที่ร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยในเวลา ๑๗.๓๐ น. บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารได้ร่วมกันแต่งกายไว้ทุกข์ชุดขาว หรือดำ พร้อมสัญลักษณ์สีน้ำเงิน รวมตัวกันที่ลานพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก เพื่ออ่านแถลงการณ์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

และที่ วิทยาเขตพญาไท ประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมตัวกันเพื่อแสดงพลังเพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม และยื่นหนังสือให้แก่วุฒิสภา ในเวลา ๑๗.๐๐ น. จากนั้นจะเดินขบวนไปร่วมชุมนุมที่แยกอุรุพงษ์ เพื่อร่วมแสดงพลังคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกับเหล่ามวลชน

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------