มหาวิทยาลัยมหิดล รณรงค์ขับขี่จักรยาน
“สวัสดีศาลายา....ปั่นจั๊กก้าพาเพลิน” ครั้งที่ 1

::เครดิตภาพจาก http://www.facebook.com/MuBicycleTouringClub::

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่จักรยาน “สวัสดีศาลายา....ปั่นจั๊กก้าพาเพลิน” ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นโดย ชมรมจักรยานวิทยาลัยนานาชาติ(MUIC Cycling Club)มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ โครงการ Ride To Meet U นิตยสาร A day ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาพร้อมนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายรายละเอียดเส้นทางจักรยานภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่จักรยาน จากนั้น นักศึกษาอาสาสมัครอาจารย์ เจ้าหน้าที่นักปั่นชาวมหิดลที่รวมตัวกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้ชื่อกลุ่ม “MU Bicycle Touring Club” เป็นหัวหน้าทีมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม“สวัสดีศาลายา....ปั่นจั๊กก้าพาเพลิน” ปั่นจักรยานแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจักรยานสีขาวในโครงการจั๊กก้าของมหาวิทยาลัยมหิดล และจักรยานส่วนบุคคล เป็นพาหนะสัญจรของผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน พร้อมทั้งได้รับการอำนวยการจราจรจาก สภ.พุทธมณฑลและสภ.โพธิ์แก้ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพของบรรดานักปั่นจักรยานอีกด้วย

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------