มหิดลเปิดตัว “โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล”
 

 

วันที่ 21 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเปิดตัว “โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีและร่วมเสวนาในหัวข้อ “2013 ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ เพื่อเด็กไทยสู่ยุคไร้พรมแดน” โดยมี คุณดำรง พุฒตาล นักธุรกิจและนักสื่อสารมวลชน อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร , คุณโชค-คุณสู่ขวัญ บูลกุล เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก และกรรมการผู้จัดการบริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด ร่วมการเสวนาด้วย ซึ่งประเด็นสำคัญของการเสวนาได้พูดถึง คุณภาพของการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันว่า ต้องพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้เด็กนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง รวมถึงสร้างค่านิยมให้เด็กไทยภูมิใจรักษาความเป็นไทยไว้ด้วย

และช่วงท้าย ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า “เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จะอยู่บนรากฐานของความเป็นไทย โดยที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ต่อไปอีกด้วย”

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียน เกรด 10 ( ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-441-5222-3 หรือ www.muids.mahidol.ac.th  

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------