ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557


 

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 50 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา