“จดจำ”รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกาศผล “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 8


 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิตนักศึกษา จากงานประกาศผล “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 8 ของมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยผลงาน “จดจำ” อุปกรณ์ช่วยจดบันทึกสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยมี นายภัทรวิทย์ กิจเจตนี , นายมนตรี ตั้งประยูรเลิศ, นายสมโภชน์ อรัญพันธ์ เป็นทีมผู้ผลิตผลงาน และ ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ผู้ร่วมพัฒนา จะได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิคณะกรรมการจากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (FRIT) ภายในปีนี้

เครื่อง “จดจำ” นี้สามารถช่วยให้ผู้พิการทางสายตากว่า 150,000 คน จดบันทึกได้สะดวกขึ้น รวมถึงสามารถส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ ไปยังโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่เป็นคีย์บอร์ดควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ทำให้คนตาบอดสามารถส่งข้อความหรือสร้างเอกสาร เพื่อติดต่อกับคนปกติได้ ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลต่างๆมาแล้วมากมายในรอบปีการศึกษา 2555 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ True Innovation Award 2012 ประเภท Idea Seed, รางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) สาขา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ” จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), และรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (iCREATE) 2013 ที่ ประเทศ เกาหลีใต้

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------