มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียน อาจารย์แนะแนว จำนวน 26,264 คน จาก 220 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมฟังการแนะนำหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ ขั้นตอนการสมัครสอบ การเตรียมตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและแนะนำหลักสูตร 102 สถาบัน

ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมพร้อมเพื่อมหาวิทยาลัยในดวงใจ มุ่งสู่เส้นชัย Admissions” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การแสดงและกิจกรรมต่างๆ จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงาน

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------