โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น” ประจำปี 2556 ณ ประตู 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย รวมถึงให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ และยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556-2563 โดยมีสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล กองบังคับการตำรวจแห่งชาติ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย ร่วมในการรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------