เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 7 "110 ปี สถานีรถไฟศาลายา"

 

 

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "เล่าขานตำนานศาลายา" ครั้งที่ 7 ตอน 110 ปี สถานีรถไฟศาลายา เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนศาลายา อีกทั้งเป็นการให้นักศึกษาและผู้สนใจมีโอกาสในการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้น รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติในเชิงมนุษยศาสตร์ระหว่างนักวิชาการ นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยกับปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

       ในช่วงเช้ามีพิธี "แห่ว่าวสามชายถวายพ่อปู่ขุนทุ่ง" สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวศาลายา และภาคบ่าย บรรยายนำหัวข้อ "นั่งรถไฟไปเติมฝัน" โดย นายทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร a day จากนั้น เปิดเวทีเสวนา เรื่อง "รถไฟ เรือเมล์ มอเตอร์เวย์ รถไฟฟ้า: วิวัฒนาการการเดินทางและการขนส่ง จากบางกอก – ศาลายา" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล, นายแพทย์วิทยา เทียมปฐม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑล, คุณอุบลศักย์ บันลือทรัพย์ หัวหน้างานเผยแพร่เอกสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย, คุณสัญญา เสมา อดีตนายสถานีรถไฟศาลายา และอาจารย์ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้ดำเนินรายการ ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านได้เล่าเรื่องสถานีรถไฟแห่งนี้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจ อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรถไฟ ชุมชนและผู้โดยสารในแต่ละยุคสมัย การเป็นศูนย์รวมความผูกพันของชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเพลงฉ่อย ตอน "๑๑๐ ปี สถานีแห่งความสุข" การแสดงนิทรรศการ และการออกร้านผลิตภัณฑ์จากชุมชนศาลายา

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------