พิธีลงนามความร่วมมือโครงการจัดทำฐานข้อมูลทางโภชนาการและระบบแนะนำสำรับอาหารสำหรับโรงเรียน
 

วันที่ 20 กันยายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์ Thai School Lunch เพื่อส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันในสถาบันพัฒนาเด็กและโรงเรียนให้คุ้มค่าและถูกหลักโภชนาการ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------