คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2556 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “THINK. EAT. SAVE กิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นักเรียนในชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ และชาวบ้านชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และปล่อยปลาบริเวณท่าน้ำวัดสุวรรณาราม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------