ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ 

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๖ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเพลงกล่อมลูกซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะการดำรงชีวิตของชุมชนและมีคุณค่า สมควรได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โดยเริ่มจัดการประกวดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และได้จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในงาน “มหิดล - วันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และในปีนี้มีผู้ส่งเข้าประกวดประเภทประชาชน จำนวน ๒๗ คน ประเภทนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑๑๑ คน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ ๔ ภาค รวม ๓๘ คน ซึ่งผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------