พิธีถวายอาลัยพระบรมรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 
 
 

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายอาลัยพระบรมรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายอาลัย กล่าวคำถวายอาลัย สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระสังฆราช และยืนสงบนิ่งถวายไว้อาลัยส่งเสด็จสุ่นิพพาน

 

 

 

---------------------------------------------------------------