คณะเทคนิคการแพทย์จัดงานพิธีถวายมหาสังฆทาน แด่พระสงฆ์ 45 รูป จาก 9 วัด 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์จัดงานพิธีถวายมหาสังฆทาน แด่พระสงฆ์ 45 รูป จาก 9 วัด ได้แก่ วัดปุรณาวาส วัดสาลวัน วัดหทัยนเรศวร์ วัดมะเกลือ วัดสุวรรณาราม วัดพุทธบารมี (ม.ร่วมเกื้อ) วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม วัดมงคลประชาราม และวัดโกมุทพุทธรังสี โดยเป็นการทำบุญร่วมกับส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนรอบข้าง เพื่อเป็นการจัดงานบุญใหญ่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าบ้าน เจ้าที่ และดวงวิญญาณต่างๆ ที่สถิตอยู่ ณ พื้นที่ศาลายา

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------