คณะสัตวแพทยศาสตร์แถลงข่าว “งาน 10 ปี ม.มหิดลคนรักสัตว์”


 

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน “10 ปี ม.มหิดลคนรักสัตว์” ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางของธุรกิจสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์” โดย รองศาสตราจารย์โภคิน พลกุล ผู้ก่อตั้งสวนปาล์มฟาร์มนก คุณวรพัทธ์ อัครกุลไกรเลิศ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย และคุณอุบลวัลค์ สัตตะรุจาวงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง ปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ริเริ่ม “โครงการสัตว์บำบัดใจ” 1 ใน 20 ทีมของการแข่งขันในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 8” ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ ลานหน้าอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

งาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 – 12 มกราคม 2557 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งทศวรรษ ม.มหิดลคนรักสัตว์” มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดสัตว์ปีกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี กิจกรรมทดสอบหมานิสัยดี กิจกรรมหาบ้านใหม่ให้หมาและพาชมบ้านรักหมาศาลายา กิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล