"มหิดลวิชาการ 2556"

 


 

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน “มหิดลวิชาการ 2556” ภายใต้แนวคิด “มหิดลมุ่งผลเพื่อผู้อื่น” ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช กล่าวว่า “งานมหิดลวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่บุคคลภายนอก โดยจะมีการจัดทุกๆ 2 ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 4 นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผสมผสานทางศาสตร์และศิลป์ บนพื้นฐานความรับผิดชอบของสังคม และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเกิดความสัมพันธ์อันดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย”

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------