กิจกรรม "เดินสู่ความดี" ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556


 

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2556 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “เดินสู่ความดี” และร่วมพิธีสวดมนต์ ทำสมาธิ บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับนักศึกษาใหม่ ในโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตรของนักศึกษาใหม่ จากนั้นเป็นกิจกรรม “เดินสู่ความดี” โดยเริ่มขบวนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ไปสิ้นสุดที่ลานหน้าพุทธมณฑล เพื่อรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรักความถูกต้อง และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ณ ลานด้านหน้าพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------