แถลงข่าว "โครงการ เดินดีทั่วไทย"


วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “โครงการ เดินดีทั่วไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายวรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวว่า “โครงการเดินดีทั่วไทยนี้ มีกำหนดการเดินทางไปมอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเครื่องเดินดี สำหรับผู้ป่วยปลายเท้าตก ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนธันวาคม และยังมีการจัดอบรมสาธิตวิธีการใช้งานให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งการมอบเครื่องเดินดีให้กับโรงพยาบาลจังหวัดต่างๆ จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถไปทดลองใช้เครื่องเดินดีได้ ในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเดินดี โทรศัพท์ 084-07207-833”

อ่านละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------