ม.มหิดลเป็นเจ้าภาพจัดประชุม WUNCA ครั้งที่ 27


 

วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27 ” (Workshop on Uninet Network & Computer Application – WUNCA) ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว อาทิ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------