ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด ปี 2557

เนื้อหาทั้งหมด
 

พิธีรับ ส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลPost :26 ธ.ค. 57

มหาวิทยาลัยมหิดลและเครือเบทาโกร ร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตอาหารPost :26 ธ.ค. 57

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558Post :26 ธ.ค. 57

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งพิเศษส่งท้ายปี ๒๕๕๗


Post :26 ธ.ค. 57

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดแถลงข่าว จัดงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ ๑๑ "หนึ่งทศวรรษโรงพยาบาลสัตว์"


Post :24 ธ.ค. 57

ต้อนรับ Nalanda University ประเทศอินเดีย


Post :23 ธ.ค. 57

ประกาศผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดตั้งชื่อ 7 อาคาร 7 ลาน ภายใน "อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ"


Post :17 ธ.ค. 57

จิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 51 "ซกเซ็น วิถีแห่งการตื่นรู้"


Post :15 ธ.ค. 57

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557Post :8 ธ.ค. 57

สำนักงานอธิการบดี และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีมากPost :4 ธ.ค. 57

พิธีเปิดโครงการ Bike for light : ปั่น ปัน ไฟPost :4 ธ.ค. 57

งาน "รวมพลคนรักสุขภาพ เดิน-วิ่งผสานชุมชนศาลายา เทิดพระเกียรติวันพ่อ"Post :4 ธ.ค. 57

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557Post :3 ธ.ค. 57

ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ Mahidol University Research Expo 2014Post :2 ธ.ค. 57

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกPost :1 ธ.ค. 57

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดประชุมนานาชาติ เรื่อง “จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และวิกฤติด้านพลังงาน” (Ethics, Climate Change and Energy)


Post :27 พ.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยPost :20 พ.ย. 57

แสดงความยินดีบุคลากรผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗Post :19 พ.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหิดล Road Show “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ จังหวัดนครสวรรค์Post :18 พ.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการและแนะนำหลักสูตรการศึกษา ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Post :14 พ.ย. 57

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ"Post :14 พ.ย. 57

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2557 หัวข้อ มหิดลสิทธาคารPost :12 พ.ย. 57

Mahidol University International Week 2014Post :10 พ.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรีPost :7 พ.ย. 57

งานประเพณีวันลอยกระทง-มหิดล ปัญญาแห่งแผ่นดินร่วมสืบสานประเพณีไทยPost :7 พ.ย. 57

แถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2557Post :6 พ.ย. 57

พิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมออกแบบเชิงสร้างสรรค์”Post :6 พ.ย. 57

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗Post :5 พ.ย. 57

ต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียPost :5 พ.ย. 57

ม.มหิดล - SCG ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุ"


Post :3 พ.ย. 57

 

ม.มหิดล ติดอันดับ ๑ ใน ๕๐๐ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกครั้งแรกโดย US News


Post :31 ต.ค. 57

ม.มหิดล รับมอบถังคัดแยกของเสียและขยะอันตราย


Post :22 ต.ค. 57

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงประทานภาพเพื่อสมทบทุนวัดระไซร์ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


Post :21 ต.ค. 57

ม.มหิดล รับมอบถังคัดแยกขยะ


Post :20 ต.ค. 57

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่ายมหิดลสิทธาคาร


Post :20 ต.ค. 57

ม.มหิดล ร่วมกับ บ.บางจากฯ จัดโครงการ "Greenergy Health We Care"
 

Post :20 ต.ค. 57

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนต้อนรับเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย
 

Post :15 ต.ค. 57

ม.มหิดล ร่วมลงนามสัญญาโครงการความร่วมมือการจัดตั้งโรงงานต้นแบบ เพื่อผลิตซิลิกาแอโรเจลในระดับอุตสาหกรรม
 

Post :13 ต.ค. 57

โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ม.มหิดล จัดเสวนา เรื่อง “อยู่อย่างเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เมื่อยามจาก” ในงานประชุมวิชาการ “ก้าวสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทย”
 

Post :13 ต.ค. 57

ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 


Post :8 ต.ค. 57

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กับ ม.มหิดล
 


Post :8 ต.ค. 57

อธิการบดีม.มหิดล รับรางวัลนักบริหารดีเด่น มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 


Post :7 ต.ค. 57

ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ U. of Sussex


Post :6 ต.ค. 57

ครั้งแรกของไทย ศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบล่า


Post :3 ต.ค. 57

การประชุมวิชาการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกล พันธุ์ยิ้ม ประจำปี 2557


Post :1 ต.ค. 57

พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการPost :30 ก.ย. 57

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557Post :26 ก.ย. 57

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาวัสดุสำหรับผลิตกายอุปกรณ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลทุพพลภาพ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ปี 2558

Post :26 ก.ย. 57

ม.มหิดล ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยในเอเชียที่ดีที่สุดด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดปี 2014 โดย QS (Quacquarelli Symonds)


Post :25 ก.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลการตัดสินเว็บไซต์ประจำปี 2557


Post :25 ก.ย. 57

หารือเตรียมพร้อมทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่Post :25 ก.ย. 57

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Post :24 ก.ย. 57

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล"ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาPost :24 ก.ย. 57

โครงการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร (car free day 2014)Post :23 ก.ย. 57

ม.มหิดล จัดงาน R2R Expo 2014Post :22 ก.ย. 57

การประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล–กองทัพเรือ ครั้งที่ 17Post :19 ก.ย. 57

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้Post :17 ก.ย. 57

คณะ ICT ม.มหิดลผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกในรอบที่ 2 ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558Post :16 ก.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีPost :16 ก.ย. 57

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18Post :8 ก.ย. 57

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดคลินิกอาชาบำบัด (Equine Assisted Therapy Clinic)Post :5 ก.ย. 57

พิธีเปิดพื้นที่บริการชั้น 2 และชั้น 4 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวPost :4 ก.ย. 57

ผักตบชวา มีค่ามากกว่าที่คิดPost :2 ก.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Chiba University, JapanPost :1 ก.ย. 57

 

ม.มหิดลคว้า 4 รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2556Post :29 ส.ค. 57

ปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการ The HERO 1st : No SmokingPost :28 ส.ค. 57

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Kwansei Gakuin University, JapanPost :28 ส.ค. 57

สัมมนา Blossom PR MU 2014Post :27 ส.ค. 57

ม.มหิดลลงนามความร่วมือกับ บ.สยามคิโต้ จำกัดPost :22 ส.ค. 57

ม.มหิดล ต้อนรับผู้บริหาร และคณาจารย์ University of Pretoria ประเทศแอฟริกาใต้Post :21 ส.ค. 57

ม.มหิดลอินเตอร์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Conference on PR and AdvertisingPost :21 ส.ค. 57

มหาวิทยาลัยมหิดล แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Post :18 ส.ค. 57

โครงการ ICT ร่วมใจแบ่งปันจากพี่สู่น้อง 2557Post :14 ส.ค. 57

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๕๗Post :8 ส.ค. 57

เผยผู้ได้รับรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี ๒๕๕๗Post :8 ส.ค. 57

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Office)Post :7 ส.ค. 57

Webometrics Ranking of World Universities จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ 1 ของประเทศไทยPost :4 ส.ค. 57

ม.มหิดล แถลงข่าว “อีโบลา มันคือมหันตภัย จริงหรือ?”Post :4 ส.ค. 57

งานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓Post :4 ส.ค. 57

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจัดแถลงข่าว “ความสำเร็จระดับโลกในฐานะศูนย์กลางการวิจัยโรคมาลาเรีย”Post :1 ส.ค. 57

งานสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียนเรื่อง “นโยบายภาษาแห่งชาติ เพื่อการศึกษาภาษาในอาเซียน”Post :1 ส.ค. 57

 

ม.มหิดลต้อนรับคณะสื่อมวลชนกัมพูชา


 Post :31 ก.ค. 57

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


 Post :24 ก.ค. 57

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗


 Post :22 ก.ค. 57

ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ


 Post :21 ก.ค. 57

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร


 Post :15 ก.ค. 57

พิธีมอบครุยวิทยฐานะ แด่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


 Post :9 ก.ค. 57

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานเปิดงานกาลาดินเนอร์การกุศล "ราตรีศรีกันภัย" ครั้งที่ 1 Post :7 ก.ค. 57

Mahidol-Liverpool Symposium 2014 Post :3 ก.ค. 57

เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Post :3 ก.ค. 57

 

ต้อนรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ Post :30 มิ.ย. 57

 

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ แถลงข่าวจัดงาน “ราตรีศรีกันภัย” Post :24 มิ.ย. 57

 

คณาจารย์จาก ม.มหิดล รับรางวัลสาขาต่างๆจากสภาวิจัยแห่งชาติฯ เนื่องในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๗


 Post :24 มิ.ย. 57

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือไตรภาคี ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


 Post :20 มิ.ย. 57

 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ณ จังหวัดอำนาจเจริญ


 Post :20 มิ.ย. 57

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดงานเพื่อคนรักสุขภาพ “Health+4YOU By GJ” ภายใต้ความคิด ป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู Post :19 มิ.ย. 57

 

ม.มหิดล จัดแถลงข่าวเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน และสื่อมวลชน กรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ของวิทยาลัยนานาชาติ ไม่เป็นไม่ตามขั้นตอนและกรอบของคณะกรรมการตรวจการประเมิน


 Post :10 มิ.ย. 57

 
 

ม.มหิดลจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557 Post :30 พ.ค. 57

 

กิจกรรม ล่องเรือเรียนรู้วิถีชีวิต เชื่อมร้อยสายใยมหิดล-ชุมชนพุทธมณฑล Post :27 พ.ค. 57

 

พิธีเปิดอาคารชุดพักอาศัยดุสิตา มหาวิทยาลัยมหิดล Post :20 พ.ค. 57

 

ม.มหิดล ร่วมกับ องค์การยูเนสโก และ สกอ. เปิดตัวรายงานการวิจัยตีแผ่ยุทธศาสตร์การก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก Post :20 พ.ค. 57

 

ม.มหิดลปลื้ม คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยของไทย จาก QS Asia University Rankings 2014 Post :16 พ.ค. 57

 

ม.มหิดล ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้พิการไทย ผ่านโครงการทรูปลูกปัญญา Post :16 พ.ค. 57

 

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ชี้แจงกรณีหลักสูตรสอนนอกที่ตั้ง ไม่ผ่านการประเมิน สกอ. Post :7 พ.ค. 57

 

ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม Post :1 พ.ค. 57

 

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคาร Post :1 พ.ค. 57

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิด “มหิดลสิทธาคาร” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


 Post :17 เม.ย. 57

สถาบันเด็กฯจัดงาน “สืบทอดวิถีไทย ครอบครัวสามวัย สุขใจพอเพียง” Post :10 เม.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2557 Post :9 เม.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย Post :4 เม.ย. 57

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย Post :4 เม.ย. 57

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้าน Health Promotion Post :1 เม.ย. 57

 

งาน 45 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล


 Post :28 ก.พ. 57

ม.มหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557


 Post :24 ก.พ. 57

พิธีมอบเครื่องหมาย MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Beginner) รุ่นที่ 1


 Post :21 ก.พ. 57

คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพรุ่นที่1เข้าเยี่ยมคารวะ คุณกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล


 Post :19 ก.พ. 57

คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพรุ่นที่1 เข้าเยี่ยมชม Seoul National University Hospital


 Post :19 ก.พ. 57

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดแถลงข่าว 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี


 Post :19 ก.พ. 57

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ตามตำราแม่ฟ้าหลวงฯ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระหว่างวันที่ 15 –18 กุมภาพันธ์ 2557)


 Post :19 ก.พ. 57

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ตามตำราแม่ฟ้าหลวงฯ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระหว่างวันที่ 15 –18 กุมภาพันธ์ 2557)


 Post :17 ก.พ. 57

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ตามตำราแม่ฟ้าหลวงฯ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระหว่างวันที่ 15 –18 กุมภาพันธ์ 2557)


 Post :17 ก.พ. 57

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิดชู "คนดี ศรีมหิดล" ในงาน 45 ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล Post :12 ก.พ. 57

ขอเชิญร่วมงานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (๒ มีนาคม) กำหนดจัดงานวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ Post :7 ก.พ. 57

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC)ยกระดับงานวิจัยบัณฑิตศึกษาไทยสู่เวทีอาเซียน Post :7 ก.พ. 57

“เดินดี” จากวิศวฯไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัล popular vote จากการแข่งขัน True Innovation Award 2013 ประเภท InnoTree Post :5 ก.พ. 57

มหาวิทยาลัยมหิดล แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น Post :3 ก.พ. 57

 

ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผุ้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๖


Post :31 ม.ค. 57

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ MU Research Expo 2013


Post :29 ม.ค. 57

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2557


Post :24 ม.ค. 57

เผย 10 ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2556


Post :24 ม.ค. 57

เผยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจำปี 2556


Post :24 ม.ค. 57

ม.มหิดล ครองแชมป์อันดับ 1 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยสีเขียว 2 ปีซ้อน


Post :21 ม.ค. 57

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทย์เทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


Post :20 ม.ค. 57

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดอบรมนานาชาติ หลักสูตร Operation on HIV/AIDS Prevention and Control


Post :15 ม.ค. 57

ม.มหิดล จัดงาน Soft opening มหิดลสิทธาคารPost :13 ม.ค. 57

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และ Department of Natural Resources, Cornell UniversityPost :6 ม.ค. 57

อธิการบดี ม.มหิดล ให้การต้อนรับ ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา


Post :6 ม.ค. 57

 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.