มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย


 

เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Vitezslav Grepl เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางการศึกษา และหารือเรื่องการจัดงานรำลึกถึง Franz Kafka นักเขียนชาวเช็คคนสำคัญของศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีอิทธิพลต่องานวรรณกรรมตะวันตก ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา