มหาวิทยาลัยมหิดล แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 

วันที่ 30 – 31 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ 100 สถาบัน และอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 30,000 คน เข้าร่วมชมนิทรรศการและสอบถามรายละเอียดข้อมูลการรับนักศึกษา จำนวนการเปิดรับ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดในระบบแอดมิชชัน เงื่อนไขและคุณสมบัติของแต่ละคณะ รวมถึงรายละเอียดค่าใช้ในตลอดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล