มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย


 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูต รอล์ฟ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย (H.E. Rolf Peter Gottfried Schulze, Ambassador of the Federal Republic of German) ในโอกาสหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันชั้นนำในเยอรมัน ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา